การลงทะเบียนสำหรับคนไทย

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท อัตราค่าลงทะเบียน
ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
อัตราค่าลงทะเบียน
๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
อัตราค่าลงทะเบียนหน้างาน
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
สมาชิกสมาคมเคมีฯ
๑๓,๐๐๐ บาท ๑๔,๐๐๐ บาท ๑๕,๐๐๐ บาท
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมเคมีฯ*
๑๕,๐๐๐ บาท ๑๘,๐๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐ บาท
นักศึกษา/ครูโรงเรียน (สมาชิกสมาคมเคมีฯ)
๘,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐ บาท
นักศึกษา/ครูโรงเรียน (ไม่ใช่สมาชิกสมาคมเคมี) *
๑๐,๐๐๐ บาท ๑๑,๐๐๐ บาท ๑๒,๐๐๐ บาท
ร่วมงาน ๑ วัน
๕,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ: ลงทะเบียนประเภทนักศึกษา/ครูโรงเรียน ท่านจะต้องแนบบัตรประจำตัวของท่าน (นักศึกษาต้องแนบบัตรนักศึกษา ครูโรงเรียนต้องแนบบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
ค่าลงทะเบียนรวม
 • กระเป๋าที่ระลึกการประชุม
 • เข้าร่วมงาน Welcome Cocktail Reception
 • สิทธิ์ในการเข้าร่วมฟังการบรรยาย
 • สิทธิ์ในการเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อจากบริษัทที่เข้าร่วม
 • สิทธิ์ในการเข้าบูธและการนำเสนอโปสเตอร์งานวิจัย
 • อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
ร่วมงาน 1 วัน ท่านจะได้รับ
 • กระเป๋าที่ระลึกการประชุม, สิทธิ์ในการเข้าร่วมฟังการบรรยาย, สิทธิ์ในการเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อจากบริษัทที่เข้าร่วม,สิทธิ์ในการเข้าบูธและการนำเสนอโปสเตอร์งานวิจัย,อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
หมายเหตุ:
* ได้รับเป็นสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ฟรี 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568
การชำระเงิน
(รับชำระเงินด้วยการโอนเงินเท่านั้น)
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร: กรุงเทพ
สาขา: อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์-รพ.รามาธิบดี
ชื่อบัญชี: ICCE2024
เลขบัญชี: 090-7-26757-9
ประเภท: ออมทรัพย์

การลงทะเบียนของท่านจะไม่สมบูรณ์ หากท่านยังไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบ
เมื่อท่านทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินออนไลน์ คลิกที่นี่
หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านไม่สามารถแนบสลิปหลักฐานการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ตามที่ระบุด้านบนได้ ท่านสามารถส่งแจ้งหลักฐานมายังสำนักงานเลขานุการผ่านทาง e-mail: icce2024@gmail.com
การยกเลิกการลงทะเบียนและการคืนเงินค่าลงทะเบียน
การยกเลิกการลงทะเบียนท่านจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง e-mail: icce2024@gmail.com เท่านั้น โดยมีนโยบายการคืนเงินดังนี้
 • ยกเลิกการลงทะเบียนภายใน 31 มีนาคม 2567 คืนเงินให้ 70% ของค่าลงทะเบียน
 • ยกเลิกการลงทะเบียนภายใน 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2567 คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน
 • ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ไม่มีการคืนเงิน

Conference Scholarships for Teacher and Student

The organizing committee are pleased to offer the conference registration fee scholarships for school teachers, and students (undergrad & grad students), up to 200 scholarships. The selection will be based on the merit of the abstracts, and the gender and geographic diversity.

Scholarship Regulation

 1. The scholarship application should be submitted by February 29, 2024 and the applicants are requested to register and submit an abstract to the conference.
 2. The list of scholars will be notified on the conference website by March 10, 2024
 3. The scholars are requested to confirm their participation by paying registration fee by March 31, 2024
 4. The scholars can collect the scholarship (Reimbursement of conference registration fee in cash, Thai Baht) at the registration counter on the first day of the conference.

IUPAC scholarships for young scientists

(Application submission deadline February 29, 2024)

Scholarship Regulation

 1. The scholarship application should be submitted by February 29, 2024 and the applicants are requested to register and submit an abstract to the conference.
 2. The list of scholars will be notified on the conference website by March 10, 2024
 3. The scholars are requested to confirm their participation by paying registration fee by March 31, 2024
 4. The scholars can collect the scholarship (Reimbursement of conference registration fee in cash, Thai Baht) at the registration counter on the first day of the conference.

*Young scientists are ones who have graduated not more than 5 years on the day registered to this conference.